CƠ SỞ 1:
459 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0965 347 676
Tel: (0243) 822 8844
CƠ SỞ 2:
178 Kim Giang,Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0964 878 856
Tel: (0243) 987 7676
Email:
dathang@chohaisanvanchai.com
FACEBOOK:

Thông tin liên hệ